HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Không ngâm trong lần giặt đầu tiên.

Giặt màu đậm riêng biệt.

Phơi trong bóng mát.

Không dùng chất tẩy, bột giặt có chất tẩy mạnh.

Ủi ở nhiệt độ trung bình.

Hòa tan xà phòng trước khi giặt.

Đôí với những sản phẩm in, nên ủi mặt trái của sản phẩm.