CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán bằng chuyển khoản

Lê Thị Minh Phương

STK: 0108819897

Chi nhánh Tô Hiến Thành , Quận 10

Thanh toán khi nhận hàng

Thanh toán trực tiếp với nhân viên HMT moda bằng tiền mặt tại địa chỉ giao hàng.