Chính sách bảo mật

Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng ,vì thế chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào những trường hợp nêu ra sau đây.
Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách hàng.
Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.
Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Nếu quý khách có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi đến địa chỉ bưu điện hoặc gửi email tới :cskh@hmtmoda.com

Chúng tôi luôn sẳn sàng lắng nghe và đóng góp nhận xét của quý khách.
Thu thập thông tin cá nhân
HMT moda không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi quý khách đăng ký tài khoản HMT moda , thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ giao hàng
 • Địa chỉ Email
 • Số điện thoại cố định
 • Số điện thoại di động
  Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
 • Giao hàng quý khách đã mua tại HMT moda
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị HMT moda xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ cskh@hmtmoda.com để được giải quyết vấn đề.