Hướng dẫn sử dụng

  • Không ngâm trong lần giặt đầu tiên.
  • Giặt màu đậm riêng biệt.
  • Phơi trong bóng mát.
  • Không dùng chất tẩy, bột giặt có chất tẩy mạnh.
  • Hòa tan xà phòng trước khi giặt.
  • Đối với những sản phẩm in, nên ủi mặt trái của sản phẩm.