National Underwear Day – Special Offer 40% Off On All Items

Chào mừng ngày ” Quốc Tế Đồ Lót ” 5/8/2016 HMTmoda ưu đãi 40% tất cả các mặt hàng.

Áp dụng từ ngày: 04/8 – 11/8/2016.

Chúc các bạn mua sắm vui vẻ ^_^ ^_^