Phương thức thanh toán

Quý khách thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.

Quy trình thanh toán:

  •  Bước 1: Quý khách đặt hàng thành công.
  • Bước 2: HMTmoda gọi điện thoại xác nhận đơn hàng.
  • Bước 3: HMTmoda đóng gói sản phẩm vào giao cho đơn vị vận chuyển.
  • Bước 4: Đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng trực tiếp cho quý khách.
  • Bước 5: Quý khách thanh toán bằng tiền mặt cho đơn vị giao hàng.