CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán khi nhận hàng

Thanh toán trực tiếp với nhân viên HMT moda bằng tiền mặt tại địa chỉ giao hàng.